"Wie het perspectief van een kind inneemt, verlaat zijn eigen oordeel"

Voor wie?

  • leerkrachten
  • pedagogisch medewerkers
  • (bouw)coordinatoren
  • intern begeleiders

Het effect

  • je neemt kennis van de achtergrond van een ervaringsreconstructie
  • je leert objectief waar te nemen
  • je kunt 'moeilijk' gedrag van kinderen anders lezen
  • je bent je bewust van je eigen (subjectieve) gedachten
  • je wordt creatief in het bedenken van interventies
  • je leert de techniek en stappen van een ervaringsreconstructie

Een ervaringsreconstructie is een middel om vanuit een nieuw, helder en onverwacht perspectief te kijken naar het gedrag van een kind. Je komt los van je eigen subjectieve waarneming en gaat mee in de ervaringen van het kind. Samen met jouw collega’s kijk je vanuit een zo groot mogelijke objectieve waarneming naar het gedrag van een kind om zo te komen tot nieuwe inzichten en uitzicht op nieuwe interventies.
We gaan aan de hand van de verschillende fasen hierover in gesprek met elkaar.

Het is ook mogelijk om in een bijeenkomst van anderhalf uur onder begeleiding een ervaringsreconstructie uit te voeren.

Heb je interesse?

Bel +31 (0)6 1073 0485