"Communicatie gaat om vragen stellen, luisteren, begrijpen en verbinden."

Voor wie?

 • leerkrachten
 • leidinggevenden
 • (bouw)coordinatoren
 • pedagogisch medewerkers
 • intern begeleiders

Het effect

 • je maakt kennis met de verschillende soorten vragen die je kunt stellen
 • je maakt kennis met het objectief vragen te stellen
 • je oefent in het stellen van de juiste vragen

We leven in een wereld die antwoorden belangrijker vindt dan vragen. We zitten liever niet met vragen, want we willen niet twijfelend of onzeker overkomen.
Antwoorden zetten een punt, sluiten processen af, beëindigen acties en zetten de zaak stil. Vragen, daarentegen, richten de aandacht, mobiliseren energie, zetten aan tot actie en brengen de zaak in beweging. Antwoorden verschaffen ons (schijn)zekerheid.

Om processen van zelfsturing en autonomie te bevorderen is de kunst van het vragen stellen wel de belangrijkste vaardigheid voor een coachende medewerker en/of leidinggevende. Meestal stellen de medewerkers de vragen en geven de leidinggevende de antwoorden. Bij een coachende samenwerking zijn die rollen echter omgedraaid. Het is niet zozeer de coach die daarbij aan het werk is als wel de gecoachte. De coach stelt de vragen en weet vervolgens zijn mond te houden en zijn eigen oplossingsenthousiasme te temperen.

Vragen hebben diverse voordelen ten opzichte van instructie of antwoorden:

 • Ze richten de aandacht en zetten de medewerkers zelf aan het denken
 • Je krijgt inzicht in de mate waarin de medewerker/leidinggevende alle aspecten van een vraagstuk overziet

 • Je krijgt een beter inzicht in hetgeen de medewerker/leidinggevende gaat doen

Deze werksessie helpt je om de kunst van het vragen stellen onder de knie te krijgen. Daarbij is het van belang om je te realiseren dat je het niet alleen in een werksessie leert. Trainen, trainen en nog eens trainen!

Heb je interesse?

Bel +31 (0)6 1073 0485