In dit traject komt een heel team van medewerkers en management in beweging. Dit vanuit de overtuiging dat verandering alleen tot stand komt als iedereen zich hieraan verbindt.
Deelnemers maken een bewuste persoonlijke ontwikkeling door. De inhoud en vorm sluiten aan bij de pedagogische ontwikkelingsvragen van de deelnemers. Ik richt me altijd op het voorkomen en tegen gaan van uitval en buitensluiten van mensen. Het doel is een volwaardige participatie en ontwikkeling van alle deelnemers. Alle trajecten worden procesmatig begeleid: het programma wordt beïnvloed door de deelnemers en hun praktijk.

Voor wie?

 • leerkrachten
 • directeuren
 • (bouw)coordinatoren
 • pedagogisch medewerkers
 • onderwijsassistenten

Het effect

 • je bent je bewust van jouw gedrag
 • je kunt reflecteren
 • je bent in staat het perspectief in te nemen van de ander
 • je bent in staat om de goede vragen te stellen
 • je staat open voor feedback
 • je bent je ervan bewust dat veranderingen alleen gerealiseerd worden als je het samen doet

Heb je interesse?

Bel +31 (0)6 1073 0485

Opdrachtomschrijving

De begeleiding is gericht op de persoonlijke en teamontwikkeling van medewerkers t.a.v. hun pedagogisch handelen. Vanuit het reflecteren op de psychologische basisbehoeften en betrokkenheid en welbevinden worden medewerkers zich bewust van hun handelen. Zij komen tot vernieuwd inzichten en handelen. De exacte opdracht wordt altijd in overleg met de opdrachtgever afgestemd.

Werkwijze

 • groepsbezoeken
 • in beeld brengen van leerkrachtstijlen
 • feedback- en reflectiegesprekken met individuele medewerkers en management
 • feedback- en reflectiegesprekken met het team van leerkrachten en leidinggevend team
 • professionalisering op het gebied van het werken vanuit de psychologische basisbehoeften
 • verzorgen van werksessies rondom relevante thema's
 • verslaglegging m.b.t. proces van ontwikkeling

Dit traject kan desgewenst ook i.c.m. een werksessie rondom actuele thema’s uitgevoerd worden.