Voor wie?

  • schoolbesturen
  • besturen in de kinderopvang

Het effect

  • ik breng passende expertise mee
  • ik maak mezelf de context van de schoolorganisatie snel eigen
  • deze vertaal ik naar een pragmatische en procesgerichte invulling van de opdracht
  • zorgvuldigheid en oog voor draagvlak
  • warme overdracht door mij aan het einde van de opdracht

Soms is het noodzakelijk om gebruik te maken van externe deskundigheid en kennis. Bijvoorbeeld bij het vertrek of de afwezigheid van de directeur als gevolg van een crisissituatie, spanning binnen de organisatie op bijvoorbeeld schoolcultuur of interne communicatie, of het langdurig onder druk staan van de resultaten. Ook kan het zijn dat een bestuur eerst een analyse van de school wil voordat er een nieuwe directeur wordt benoemd. Een ervaren interim-directeur kan dan daarin van grote meerwaarde zijn. Hij/zij kan als externe naar binnen kijken en een analyse maken. Hij/zij kan de verbinding maken tussen de huidige situatie en de gewenste situatie met een nieuwe directeur.

Verander- of crisismanagement

Ik bied interimmanagement voor verander- of crisismanagement, ter vervanging of overbrugging naar een nieuw aan te stellen directeur of voor realisatie van een project.

Mijn interim-werk kenmerkt zich door het toepassen van de volgende stappen: signaleren, analyseren, diagnosticeren, deskundig uitvoeren, verbinden en evalueren. Ik zorg ervoor dat het team vanuit zijn/haar kracht werkt. Daarna is er weer ruimte voor anderen om mooi onderwijs op de school verder vorm te geven.

Heb je interesse?

Bel +31 (0)6 1073 0485