Anke heeft ruim 15 jaar ervaring als groepsleerkracht. Het mooiste aan dit werk vindt ze om toeschouwer te mogen zijn van de ontwikkeling en de groei van mensen.

Dit betekent voor Anke: werken met mensen waarbij vertrouwen en openheid de basis zijn.
Werken vanuit relatie en betrokkenheid en een positief kritische houding zijn belangrijke pijlers in haar dagelijks handelen. In haar werk stelt ze het kind, de leraar en de leidinggevende centraal met de ontwikkeling van het kind als uiteindelijke doel.

Anke heeft ervaring in het lesgeven en leidinggeven aan teams vanuit relatie en betrokkenheid. Ook heeft zij ervaring als coach van startende leerkrachten, assessor en ervaring in het afnemen van audits. Dit alles met als doel om organisaties en mensen in ontwikkeling brengen.

Werkzaamheden vervullen vanuit intrinsieke motivatie en een hoge betrokkenheid.
Na 15 jaar in het onderwijs kan ze niet meer anders.
Anke is een bevlogen onderwijsmens, met altijd het belang van het kind voorop.

Anke van der Lee