De video’s en boeken op de hieronder genoemde pagina’s zouden je kunnen inspireren.

Veel kijk- en leesplezier!

Heb je interesse?

Bel +31 (0)6 1073 0485

Inspirerende boeken

Pedagogisch Contact

Auteur: Simone Mark

Simone Mark biedt je haar kennis, inzichten, voorbeelden en vragen aan, om met meer ontspanning in contact te treden, maar ook om te legitimeren wat je doet.

Wij zijn leiders

Auteur: Marcel van Herpen

Wij zijn leiders geeft een beeld van de mens als leerling, leraar én leider. Het beschrijft een proces van volwassen worden in een onvolwassen wereld. Het boek geeft antwoorden op vragen van de toekomst.

Moed & Leiderschap

Auteur: Diederik Steeman

In dit boek legt Diederik Steeman in 9 persoonlijke interviews met bekende leiders 9 bronnen van moed bloot: Verlangen. Commitment. Intuïtie. Nieuwsgierigheid. Voorbereiding. Inzicht. Geldingsdrang. Loyaliteit. Passie. 'MOED & Leiderschap' raakt, inspireert en zet je in beweging. Prachtig vormgegeven en ook bedoeld voor niet leiders. Het thema Moed is niet nieuw. De invalshoek, de bronnen van moed, is dat wel. In zijn boek laat Diederik Steeman 9 bronnen van moed de revue passeren met interviews met o.a. Melanie Schultz, Hans Boot en Aad Ouborg; persoonlijke verhalen, die stuk voor stuk inspireren. Hans Boot, COO bij Cofely, kreeg een ernstig auto-ongeluk op zijn 20e, dat grote gevolgen had voor zowel zijn intelligentie als zijn intuïtie: "Waar ik ook aan begin, het lukt me altijd. Ik weet alleen vooraf nooit met wie en hoe lang het gaat duren". Ed Wubbe, artistiek directeur van het Scapino Ballet Rotterdam, durfde zonder ervaring als 18-jarige in een maillot te stappen om te dansen tussen 12-jarige meisjes; zijn verlangen gaf hem moed. Naast de interviews verhaalt en reflecteert 'MOED & Leiderschap'. Het zet aan tot denken én beweging onder het motto: Moed = angst maal Actie. Diederik zegt daar over: "Ik wens dat bronnen van moed een begrip worden. "Wat is jouw bron?", moet een normale vraag worden in Nederland." Het uitbundig beeldgebruik en de prachtige 'leestafel' vormgeving vragen om een aanpak van lezen, geraakt worden, wegleggen en weer oppakken. Een mooi cadeau, bedoeld voor leidinggevenden, maar eigenlijk een aanrader voor iedereen die op zoek is naar bronnen van moed.

Ik de leraar

Auteur: Marcel van Herpen

Dit is de tijd waarin er op veel plekken in het onderwijs eenzijdig aandacht is voor een klein gedeelte van het curriculum. Het is de tijd dat selectie en ranglijsten heersen. Maar het is de hoogste tijd dat we onder ogen zien dat we talenten van een complete generatie verloren laten gaan.

Verdraaide organisaties

Auteur: Wouter Hart

Beheersbaarheid is een manier van denken en organiseren die diep in ons zit, maar die steeds vaker leidt tot inefficiënte bedrijfsvoering en slechte dienstverlening. Bovendien schieten we door deze manier van denken steeds meer in een kramp. Wouter Hart ging op zoek naar het denkpatroon achter onze huidige manier van organiseren. Dit boek beschrijft de uitkomst van deze zoektocht. Organisaties zijn ‘verdraaid' als de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan onder een lawine van onnatuurlijke managementlogica. Dit boek laat zien hoe je betere resultaten kunt behalen op een manier die nog veel geld bespaart ook. Wouter Hart biedt een nieuw houvast aan iedereen die met minder krampachtige beheersbaarheid betere resultaten wil halen. Het boek bevat vele herkenbare voorbeelden, indringende inzichten en een krachtig nieuw basismodel.

de-logica-van-geluk

De logica van geluk

Auteur: Mo Gawdat

Hij was gezond, extreem rijk en succesvol, maar Mo Gawdat voelde zich diep ongelukkig. De huidige Chief Business Officer van de futuristische 'dromenfabriek' Google [X] besloot het fenomeen van gelukservaring te benaderen als een ingenieur: onderzoek de bewijsbare feiten en pas een analytische logica toe. Hij stelde zichzelf ten doel om een geluksformule te vinden die keer op keer zou kunnen worden toegepast op ieders leven, met geluk als voorspelbaar resultaat - telkens weer. Mo's zoektocht naar geluk kreeg een onverwachte wending toen zijn 21-jarige zoon Ali plotseling overleed. Zijn jarenlange onderzoek zou hem en zijn familie redden van de totale wanhoop. En tijdens de verwerking van dit grote verlies vond Mo een nieuwe missie: hij zou zijn bevindingen delen met de hele wereld om zo veel mogelijk mensen te helpen gelukkiger te worden. Zijn statement is duidelijk: ongeacht de hindernissen op ons pad, de lasten die we met ons meedragen en de beproevingen die we doorstaan, bezit ieder van ons het vermogen om gelukkig te zijn met het bestaan zoals het is. Hoe hij tot die overtuiging komt, lees je in dit positieve en optimistische boek.